„Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu, proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen“

VODCA
NEBESKÝCH VOJSK

Svätý Michal velil vojskám anjelov, ktoré rozbili satanove vzbúrené šíky na popol a prach. Preto je od počiatku ľudstva až dodnes našim najsilnejším
spojencom v boji proti pokušeniam
. Keď sa budeme modliť na jeho príhovor, ihneď pocítime jeho pomoc, a uvedomíme si, že v duchovnom boji nie sme sami – veď v spojení v modlitbe so svätým Michalom vždy zvíťazíme a prekonáme každé, aj to najťažšie pokušenie!

ANJELI NÁS OCHRAŇUJÚ

Anjeli sú duchovné bytosti, skutočná koruna Božieho stvorenia – ktorých existencia je pravdou našej viery. V ich hierarchii má osobitné miesto archanjel Michal: ten, ktorý už porazil satana a porazí ho znova na konci čias, pričom sa až do konca dejín neustále stará o nás ľudí…

Svätý Michal Archanjel je zobrazovaný ako bojovník s bielymi krídlami, v tunike a páliu, v rúchu vládcu, ktorý poráža draka-satana. Jeho atribútmi sú glóbus, kríž, palica, kopija, meč, oštep, váhy a štít s nápisom Quis ut Deus – Kto je ako Boh!

STRAŠNÉ VIDENIE SVÄTÉHO OTCA LEVA XIII. O DIANÍ V CIRKVI

13. októbra 1884 mal pápež Lev XIII. videnie, v ktorom sa Kristus rozprával so satanom. Satan v tomto zjavení ohlásil, že do sto rokov chce zničiť Cirkev! Na tento účel si vybral 20. storočie a následky jeho diabolskej činnosti sú nám dobre známe – dve krvavé svetové vojny, totalitné režimy, desivý mor potratov – vraždenie nevinných nenarodených detí, či ničivá sexuálna revolúcia …

Napriek tomu nikdy nezabudnime, že Božia Cirkev trvá a bude trvať neustále! Lev XIII. vedel, že to, že mu Kristus dal videnie, nebola náhoda. A preto ihneď po videní spísal modlitbu, ktorú prikázal modliť sa všetkým kňazom a veriacim po skončení svätej omše. V tejto práci nesmieme prestať – musíme brániť Cirkev modlitbou!

CHRÁM – NIE ĽUDSKOU RUKOU POSVÄTENÝ

V juhovýchodnom regióne Talianska, v meste Monte Sant‘Angelo, sa nachádza jedna z najznámejších svätyní postavená na počesť svätého Michala Archanjela.

Toto miesto posvätil sám vodca nebeských vojsk so svojimi anjelmi sv. Michal Archanjel. Od zjavení sv. Michala Archanjela z 29. septembra 493 je toto miesto známe ako Nebeská bazilika. Mnohí pútnici nazývajú toto miesto aj Bránou do neba. Je to preto, že sv. Michal v ňom oznámil: „Kde sa skala otvorí, budú odpustené ľudské hriechy.“

V zásielke, ktorú zadarmo pošleme na vašu adresu nájdete:

Objednávam si brožúru „Quis ut Deus“ (Kto je ako Boh)
spolu s veľkým obrazom a malým modlitebným obrázkom, pretože sa chcem modliť a šíriť úctu k sv. Michalovi Archanjelovi

V HODNOTE 6 EUR** VRÁTANE POŠTOVNÉHO


Potvrdzujem že všetky vyššie uvedené údaje sú pravdivé a súhlasím so spracovávaním mojich osobných údajov. **** Povinné pole

** Príspevok je dobrovoľným darom na pokrytie nákladov spojených s výrobou a distribúciou objednávaných materiálov.

*** Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľom Nadácia Slovakia Christiana (IČO 50468332) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Prevádzkovateľa oprávňujem spracovávať moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo a miesto bydliska za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o jeho aktivitách, projektoch a výzvach. Súhlas udeľujem na dobu 20 rokov, môžem ho však kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania správy z príslušného e-mailu na adresu nadacia@slovakiachristiana.sk. Všetky Vaše práva v zmysle slovenských zákonov aj nariadenia GDPR budú zachované.

Viac informácií o kampaniach Nadácie Slovakia Christiana na tel. čísle: (+421) 02 / 222 000 63 (po-pia 8.30-16.00 hod.)